základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 131246
Celkem souborů 129298
Celkem stránek 121499
Celkem klientů 612
Celkem návštěv 6855
Objem přenosu 1,17 GB
 prům.max.
Přístupů za den437419927
Souborů za den430919857
Stran za den404919529
Klientů za den20---
Návštěv za den228258
Přístupů za den40,10 MB40,10 MB
Čas strávený na návštěvě17:37 min---
Stránek za návštěvu4,15---
Stránek za návštěvu00:01:06---
Kolik šlo z cache0,22%---