základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 8858
Celkem souborů 8168
Celkem stránek 3879
Celkem klientů 354
Celkem návštěv 2955
Objem přenosu 463,61 MB
 prům.max.
Přístupů za den285730
Souborů za den263678
Stran za den125305
Klientů za den11---
Návštěv za den95179
Přístupů za den14,96 MB14,96 MB
Čas strávený na návštěvě0:04 min---
Stránek za návštěvu0,78---
Stránek za návštěvu00:00:12---
Kolik šlo z cache1,17%---