základní styl

barvy

tabulky

tabulky a barvy


Celkově
Celkem přístupů 25674
Celkem souborů 22689
Celkem stránek 16150
Celkem klientů 354
Celkem návštěv 3639
Objem přenosu 632,31 MB
 prům.max.
Přístupů za den8283558
Souborů za den7312906
Stran za den5202059
Klientů za den11---
Návštěv za den117267
Přístupů za den20,40 MB20,40 MB
Čas strávený na návštěvě0:31 min---
Stránek za návštěvu1,91---
Stránek za návštěvu00:00:11---
Kolik šlo z cache2,40%---